O nás

Skupina APS spustila nový podfond RHAPSODY II. Nový podfond pracuje s cílovanou očekávanou návratností investice 15% p.a. Průměrná očekávaná držba investice je 4 roky (plus až 12 měsíců pro vypořádání fondu).

APS CREDIT FUND SICAV investuje do problematických pohledávek v rámci střední, jižní a jihovýchodní Evropy. Opírá se o zkušenosti společností APS a Conseq. Financování fondu je zajištěno jednak vlastními prostředky, jednak prostřednictvím privátních investorů. 

 APS CREDIT FUND
Investice s očekávanou nadstandardní návratností

Upozornění pro investory: Investice do investičních akcií je spojena s potenciálním rizikem kolísání jejich hodnoty a investorům není zaručena návratnost investované částky.